neet

Uit een OESO-rapport over ons onderwijs blijkt dat elf procent van de autochtone jongeren neet is. Bij allochtone jongeren is dat cijfer nog eens het dubbele daarvan. Neet (uitspraak: /niet/) is een internationaal gebruikt Engels letterwoord dat staat voor 'not in education, employment or training'. Neets zijn jongeren die niet naar school gaan, niet werken en niet als werkzoekende zijn ingeschreven.

17 september 2018

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons