nietwaar / niet waar

De spelling van niet()waar is afhankelijk van de betekenis. Niet waar wordt in twee woorden geschreven als het gaat om het tegendeel van (wel) waar. Het wordt gebruikt om de juistheid van een uitspraak te ontkennen.

  • Je zei dat ik te laat was, maar dat is niet waar.

Nietwaar, aaneengeschreven, betekent 'is het niet?' en wordt gebruikt om bevestiging of instemming te vragen.

  • Je moet ergens beginnen, nietwaar?

Taaladvies.net
Nietwaar / niet waar

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons