noch …, noch … noch … (komma)

In een tweeledige nevenschikking met het nevenschikkend voegwoord noch komt er gewoonlijk geen komma.

 • Ann noch Joost wil ermee doorgaan.
 • Bloemen noch kransen.
 • De woordvoerder wil de geruchten bevestigen noch ontkennen.

In een nevenschikking met de reeksvormer noch … noch … wordt er vaak een komma tussen de leden geschreven.

 • Noch de minister noch de premier wilde iets zeggen.
 • Ik heb noch de bevoegdheid, noch de wil om dat te doen.
 • De woordvoerder wil de geruchten noch bevestigen, noch ontkennen.

Ook als het eerste lid ontkend wordt met niet of geen, komt er vaak een komma voor noch.

 • Geen bloemen, noch kransen.
 • De informatie op deze site mag niet worden gekopieerd noch gewijzigd voor gebruik op andere webpagina's.
 • De prijs is niet overdraagbaar, noch verwisselbaar, noch tegen geld inwisselbaar.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons