noch: … noch … / noch … noch …

Noch is een nevenschikkend voegwoord dat 'niet ... en ook niet ...' betekent.

 • Ann noch Joost wil ermee doorgaan.
 • Bloemen noch kransen.
 • De woordvoerder wil de geruchten bevestigen noch ontkennen.

Noch kan ook als reeksvormer gebruikt worden; het wordt dan herhaald voor elk lid van de nevenschikking. Op die manier wordt elk afzonderlijk lid nadrukkelijker ontkend.

 • Noch de minister noch de premier wilde iets zeggen.
 • Ik heb noch de bevoegdheid, noch de wil om dat te doen.
 • De muziek die ze spelen, is noch folk noch jazz noch pop noch klassiek te noemen.

Het eerste lid kan ook ontkend worden met niet of geen.

 • Geen bloemen, noch kransen.
 • De informatie op deze site mag niet worden gekopieerd noch gewijzigd voor gebruik op andere webpagina's.
 • De prijs is niet overdraagbaar, noch verwisselbaar, noch tegen geld inwisselbaar.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons