om het even wat / wat ook / eender wat / gelijk wat

Combinaties met om het even wat en wat (dan) ook zijn standaardtaal in het hele taalgebied. Gelijk wat en eender wat zijn standaardtaal in België.

  • Onderteken niet om het even wat!
  • Wat ze ook doet, niets is goed genoeg voor haar ouders.
  • Dankzij de controle kun je niet gelijk wat op de website plaatsen.
  • Hij zou eender wat zeggen om te kunnen deelnemen.

Taaladvies.net
Gelijk wie / eender wie / om het even wie / wie dan ook

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons