omkleden / verkleden

Zich omkleden en zich verkleden zijn allebei standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'andere kleren aandoen'. In België is zich omkleden gebruikelijker dan zich verkleden.

  • Ik wil me nog graag omkleden / verkleden voor ik naar het feest ga.
  • Als hij in de tuin gaat werken, kleedt hij zich om / verkleedt hij zich.

Zich verkleden is ook standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'zich vermommen als, zich kostumeren als'.

  • Met carnaval heeft mijn zoon zich verkleed als tijger.
  • Haar dochter verkleedt zich graag als prinses.

Taaladvies.net
Verkleden / omkleden

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons