onderaan / onder aan

Onderaan kan altijd in één woord geschreven worden als het deel van een zinsdeel is of op zichzelf een zinsdeel vormt. Als onder weggelaten kan worden, is ook de spelling in twee woorden correct.

 • Maak het elektriciteitssnoer onderaan / onder aan het toestel vast.
 • Deze beha heeft beugels onderaan / onder aan de cups.
 • De handtekening staat onderaan de brief.
 • De handtekening staat onderaan in de brief.
 • De onderhoudsproducten staan onderaan op het rek.
 • Maak het elektriciteitssnoer onderaan vast.
 • Deze beha heeft beugels onderaan.

Onder aan wordt altijd in twee woorden geschreven als beide woorden tot een verschillend zinsdeel behoren.

 • De zon ging onder aan de horizon. (onder en gaan vormen samen het werkwoord ondergaan)

Taaladvies.net
Boven aan de brief / bovenaan de brief

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons