onderhavig (betekenis, synoniem)

Onderhavig is een erg formeel woord, dat vooral in juridische teksten voorkomt. Het betekent: 'waarvan op het ogenblik sprake is, wat hier behandeld wordt'. In een nota aan de Vlaamse Regering kan bijvoorbeeld worden verwezen naar het onderhavige besluit, waarmee dan bedoeld wordt 'het besluit waarvan in deze nota sprake is'. Onderhavige kan vaak gewoon worden weggelaten.

  • In het onderhavige besluit zijn vijf artikelen gewijzigd. (in een nota bij een besluit)
  • In het besluit zijn vijf artikelen gewijzigd. (in een nota bij een besluit)

Onderhavig verwijst altijd naar een andere tekst. In het besluit zelf is dit besluit correct.

  • Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011. (in het besluit zelf)

Taaladvies.net
Onderhavig

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons