onschoolbaar

Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), vraagt speciale opvang voor onschoolbare jongeren. Het gaat om een kleine groep van jongeren die helemaal niet functioneren op school. Van Hecke stelt voor om hen uit de scholen te halen en hun een apart traject met gespecialiseerde begeleiding aan te bieden. De Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet, en zijn collega van Welzijn, Jo Vandeurzen, willen begin volgend jaar een aantal voorstellen voor een individuele aanpak van deze jongeren aan de Vlaamse Regering voorleggen.

19 december 2011

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons