oom / nonkel / onkel*

Oom is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'broer of schoonbroer van iemands vader of moeder'. In België wordt in de informele spreektaal veelvuldig het woord nonkel gebruikt, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of nonkel tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. In Nederland wordt in de informele spreektaal ook ome gebruikt.

  • Mijn oom en mijn tante hebben mij opgevoed.
  • Mijn oom Jan noem ik 'nonkel Jan', maar mijn oom Piet noem ik 'ome Piet'.

Onkel* is geen standaardtaal.

Taaladvies.net
Nonkel / oom

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons