oosten / Oosten

Als benaming voor de windrichting schrijven we oosten met een kleine letter.

 • Vooral voor het verkeer dat uit het oosten van het land komt, worden problemen verwacht.
 • Het epicentrum van de aardbeving lag zo'n 100 kilometer ten oosten van Fukushima.
 • Morgen zal de wind uit het oosten waaien.

We schrijven Oosten met een hoofdletter als we er een geografisch, economisch of politiek gebied mee bedoelen. Het Oosten wordt dan als een aardrijkskundige naam beschouwd. De betekenis is afhankelijk van de context. Het Oosten kan onder meer verwijzen naar Azië (ten opzichte van Europa). Dikwijls wordt het dan gebruikt in de vaste combinaties het Verre Oosten (China, Japan en Zuidoost-Azië), het Nabije Oosten (Klein-Azië, Syrië en Egypte) en het Midden-Oosten (de landen tussen de oostkust van de Middellandse Zee en de Arabische Zee).

 • Vandaag hebben we het over de invloed van het Oosten op de westerse klassieke muziek.
 • De financiële macht schuift op naar het Verre Oosten.
 • Het nieuwe beleid wil de vredesinspanningen in het Nabije Oosten bevorderen.
 • De Arabische Lente heeft het ondernemersklimaat in het Midden-Oosten aanzienlijk verbeterd.

In samengestelde aardrijkskundige namen schrijven we Oost- met een hoofdletter: Oost-Vlaanderen, Oost-Europa, Oost-Berlijn, Oost-België. De afleidingen oosters en oostelijk worden met een kleine letter geschreven, tenzij ze deel uitmaken van een eigennaam.

 • Er waait een oosterse wind door de modewereld.
 • Het piratenschip vaart in oostelijke richting.
 • De gemeente Lelystad ligt in Oostelijk Flevoland.

hoofdletters - aardrijkskundige namen

Taaladvies.net
Westen (het rijke -) (hoofdletter?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons