op / aan het einde van de week

In tijdsbepalingen wordt in de standaardtaal in het hele taalgebied het voorzetsel aan gebruikt voor de constructie 'het eind(e) van' + tijdsaanduiding (dag, week, maand, zomer, jaar, eeuw en dergelijke). In de standaardtaal in België wordt in dat soort constructies ook het voorzetsel op gebruikt.

  • Aan / op het einde van de dag voelt hij zich vaak uitgeblust.
  • Pieter Bruegel de Oude stierf aan / op het einde van de zomer van 1569 op vrij jonge leeftijd.
  • Mogelijk wordt het aan / op het eind van de week wat droger.
  • Werkgevers kunnen aan / op het einde van het jaar een financiële bonus uitbetalen aan hun medewerkers.

Taaladvies.net
Op / aan het einde van (de maand)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons