opdat / zodat

Het voegwoord opdat wordt gebruikt in bijzinnen die een doel uitdrukken. Opdat is vrij formeel en wordt niet zo vaak meer gebruikt. Meestal wordt een beknopte bijzin met om gebruikt.

  • Hij deed het licht aan, opdat hij de prent beter kon zien.
  • Hij deed het licht aan om de prent beter te kunnen zien.

Het voegwoord zodat wordt gebruikt om een gevolg uit te drukken. De betekenis is 'met als gevolg dat'.

  • Haar decolleté was ravijndiep, zodat ik niet hoorde wat ze zei.

In sommige zinnen is zowel opdat als zodat mogelijk. Het gaat dan om zinnen waarin het doel en het gevolg samenvallen: het doel is dan een gewenst gevolg. Voor veel mensen is zodat dan gewoner dan opdat.

  • Rapunzel liet haar lange vlecht naar beneden hangen, zodat / opdat de prins naar boven kon klimmen.

Taaladvies.net
Opdat / zodat

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons