opent / opent zich / wordt geopend

Het werkwoord openen kan op verschillende manieren gebruikt worden. Als het met een lijdend voorwerp gecombineerd wordt, betekent het onder andere 'iets opendoen' of 'iets openstellen, toegankelijk maken'. In dat geval kan de zin ook in het passief staan: iets wordt / is geopend.

  • De minister van Cultuur opent zaterdag het nieuwe museum.
  • Het nieuwe museum wordt zaterdag geopend.

Daarnaast kan openen ook zonder lijdend voorwerp gebruikt worden, als synoniem van geopend worden of opengaan.

  • Het nieuwe museum opent zaterdag.

Openen kan ook met het wederkerend voornaamwoord zich gebruikt worden. De betekenis is dan '(uit zichzelf) opengaan'.

  • De deuren van het museum openen zich automatisch.

Taaladvies.net
Openen: het museum opent / wordt geopend

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons