opportuniteit / kans / gelegenheid

Opportuniteit is standaardtaal in België in de betekenis 'kans, mogelijkheid'. Het wordt dikwijls in het meervoud gebruikt: opportuniteiten. Opportuniteit is een vrij formeel woord dat vooral gebruikt wordt in politiek en ambtelijk taalgebruik en in managerstaal. Gewonere alternatieven zijn kans, mogelijkheid of gelegenheid.

  • Voor Belgische bedrijven biedt Japan verschillende mogelijkheden / kansen.
  • We mogen de financiële crisis niet zien als een bedreiging, maar als een kans / gelegenheid om in te grijpen nu het nog kan.

Opportuniteit is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'geschiktheid van tijd of gelegenheid' of 'geschikt ogenblik'.

  • Ook bij de Verenigde Naties heeft men geaarzeld over de opportuniteit van deze actie.
  • De bezuinigingsplannen zijn niet gebaseerd op doordachte organisatie-inzichten, maar puur op politieke opportuniteit.

Taaladvies.net
Opportuniteit / kans / gelegenheid

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons