opsomming met en (meervoud of enkelvoud)

Een onderwerp dat uit een opsomming met en bestaat, wordt meestal met een persoonsvorm in het meervoud gecombineerd.

 • De auto en de motorfietsen staan voor het rode licht.
 • De gebruikersnaam en het wachtwoord moeten ingevuld zijn.
 • Een eenzijdige voeding en een gebrek aan hygiëne maken die kinderen kwetsbaar voor schimmels en infecties.
 • Bij dat Griekse beeld ontbreken de linker- en de rechterarm.
 • Blauw en geel zijn mijn lievelingskleuren.

In sommige gevallen is ook een enkelvoudige persoonsvorm gebruikelijk, of is de enkelvoudsvorm zelfs de enige mogelijkheid. Een persoonsvorm in het enkelvoud geeft dan aan dat het onderwerp als één geheel of één groep beschouwd wordt.

 • Blauw en geel wordt groen. (= de combinatie van blauw en geel)
 • Op de voorkant is / zijn uw naam en het daaraan gekoppelde kaartnummer vermeld.
 • Het vangen en uitzetten van wilde dieren krijgt veel aandacht.

In zinnen waarin de delen van de opsomming als nieuwe informatie worden geïntroduceerd, wordt meestal een enkelvoudige persoonsvorm gebruikt. In zulke zinnen staat meestal het woordje er.

 • Iedere week staat er een taaltip en uitleg bij een nieuw woord in de nieuwsbrief.
 • Er ligt / liggen nog een biefstuk en een tomaat in de ijskast.

Taaladvies.net
Congruentieproblemen met en (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons