organigram / organogram

Organigram en organogram zijn allebei correct in de betekenis 'schematische voorstelling van een organisatie'. Ook organisatieschema en organisatiestructuur zijn correcte synoniemen.

Organogram heeft ook een medische betekenis: 'beschrijving van de bouw en ligging van de organen'. Organigram is niet correct in die betekenis.

Taaladvies.net
Organigram / organogram

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons