organiseren / inrichten

Inrichten wijst meestal op iets concreets: je richt iets in als je het geschikt maakt voor iets, het gereedmaakt voor gebruik of bewoning. Meestal gaat het om het geschikt maken van een ruimte voor een bepaald doel. In figuurlijke zin kun je ook je leven inrichten.

 • Een deel van het zeebos in Blankenberge is ingericht als speelbos.
 • De machinekamer van het oude fabriekspand werd ingericht als loft.
 • Toen hij uit de gevangenis kwam, moest hij zijn leven opnieuw inrichten.

Organiseren is het treffen van alle voorzieningen om een bepaalde gebeurtenis, zoals een feest, een manifestatie, een vergadering, een cursus, een examen, goed te laten verlopen of iets goed te laten functioneren. Alternatieven voor organiseren zijn, afhankelijk van de context: op touw zetten, regelen, houden. In België wordt in deze betekenis ook soms inrichten gebruikt. Dat gebruik is geen standaardtaal.

 • Als je een festival wilt organiseren, moet je dat melden bij de politie.
 • De vzw organiseert al twintig jaar winteropvang voor thuislozen.
 • Na de aanslag werd een grootschalige zoekactie naar de daders op touw gezet.
 • In Israël is de prenatale zorg prima geregeld.
 • De volgende Olympische Zomerspelen zullen in Rio de Janeiro worden gehouden.

Taaladvies.net
Inrichten / organiseren (een feest -)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons