ouderschapsparadox

De ouderschapsparadox houdt in dat de meeste mensen graag kinderen willen, maar dat ze mét kinderen vaak ongelukkiger zijn dan zonder. De oorzaak van dat lagere geluksgevoel is wellicht dat kinderen opvoeden veel stress en uitputting met zich meebrengt. Aan de andere kant ervaren mensen met kinderen hun leven vaak wel als zinvoller. Recent onderzoek heeft ook aangetoond dat ouders op latere leeftijd, als de kinderen het huis uit zijn, een groter geluksgevoel signaleren dan leeftijdsgenoten zonder kinderen. Het gaat telkens om subtiele verschillen.

26 augustus 2019

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons