oudervervreemding

Bij echtscheidingen groeit er vaak een emotionele afstand tussen een kind en zijn niet-inwonende ouder. Als er voor die verwijdering geen gegronde reden is – zoals ernstige mishandeling – spreekt men van oudervervreemding. In veel gevallen wakkert de ouder bij wie het kind woont, de vervreemding bewust of onbewust aan en gaat het kind de niet-inwonende ouder verstoten. Zo'n contactbreuk kan verreikende psychologische gevolgen hebben. Een andere Nederlandse benaming van het fenomeen is ouderverstoting.

19 februari 2007

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons