pagina, pagina's (afkorting)

Voor pagina kan de afkorting p. gebruikt worden.

De meervoudsvorm pagina's kan worden afgekort als pp., bijvoorbeeld pp. 20-32 ('pagina's 20 tot en met 32'). Die afkorting is alleen gebruikelijk in specifieke beroepskringen, zoals de filologie en de rechtsgeleerdheid, en in bibliografische contexten. In algemene teksten wordt bij voorkeur de enkelvoudsvorm gebruikt, bijvoorbeeld p. 20-32 ('pagina 20 tot en met 32').

Het is aan te bevelen om zowel pagina als pagina’s zo veel mogelijk voluit te schrijven.

Taaladvies.net
Artt. / art.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons