papa's kindje / papa's-kindje

Beide schrijfwijzen zijn correct, maar ze betekenen niet hetzelfde.

De woordgroep papa's kindje betekent 'het kindje van papa'.

  • Waar is papa's kindje? Dáár is papa's kindje!

De samenstelling papa's-kindje betekent 'kind dat vooral met de papa een sterke band heeft'. Er staat een koppelteken omdat het linkerdeel op een apostrof + s eindigt. Een synoniem is vaderskindje.

  • Ons dochtertje is een echt papa's-kindje.

Taaladvies.net
Oma's fiets / oma's-fiets

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons