paragraafteken (taalkundige term, gebruik)

Het teken waarmee in een tekst naar een paragraaf wordt verwezen, is het symbool §.

  • In § 4 wordt beschreven hoe de onderzoekers de verschillende projecten hebben gefinancierd.

De woorden paragraaf en alinea hebben een verschillende betekenis. Een alinea is een tekstblok van bij elkaar horende zinnen. Een paragraaf is een groter tekstblok van bij elkaar horende alinea's.

  • Dat hoofdstuk bestaat uit vijf paragrafen.
  • De alinea's worden in een brief door een witregel gescheiden.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons