parapluattest

Belgische huisartsen besteden steeds meer tijd aan het schrijven van parapluattesten. Sportverenigingen, scholen en crèches vragen zulke attesten om zich in te dekken tegen aansprakelijkheidsclaims. Zo vragen crèches en scholen bijvoorbeeld een attest als ze kinderen bepaalde medicijnen moeten toedienen. Sportverenigingen eisen vaak doktersattesten die aangeven of iemand medisch geschikt is voor een bepaalde sport. In België worden ook nog andere samenstellingen en combinaties gebruikt waarin het beeld van een paraplu staat voor het afschuiven van verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld paraplupolitiek, paraplusysteem en zijn paraplu opentrekken.

7 oktober 2013

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons