personificatie (taalkundige term, stijlfiguur)

synoniem = persoonsverbeelding

Personificatie is een vorm van beeldspraak waarbij dieren, levenloze dingen of abstracte begrippen worden voorgesteld als menselijke wezens. Dit stijlmiddel kan gebruikt worden om abstracte zaken concreet voor te stellen en zo een boodschap te verlevendigen.

  • De winter strooit zijn eerste vlokken uit.
  • De bomen wiegen in de wind, het koren danst.
  • Het schilderij leert ons iets over de klederdracht in de 17e eeuw.
  • De studie toont aan dat jongeren gemiddeld minder slapen dan vroeger.

De laatste twee voorbeeldzinnen laten zien dat personificaties ook in zakelijke teksten gebruikt kunnen worden. Over het algemeen wordt wel aangeraden om er in zulke teksten voorzichtig mee te zijn: als personificaties te veel opvallen of een onnatuurlijk beeld oproepen, leiden ze af van de inhoud.

Taaladvies.net
Personificatie (‘deze nota bespreekt’)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons