polysemie / homonymie

Een woord is polyseem als het meer dan één betekenis heeft, maar de verschillende betekenissen wel met elkaar verband houden. Bij polysemie worden de verschillende betekenissen onder één woord in de woordenboeken opgenomen.

 • pad (= 1. smalle weg die ontstaat door voetstappen van mensen of dieren, 2. aangelegde weg voor voetgangers en fietsers, 3. route in de directorystructuur van een computer, 4. (figuurlijk) levensweg)
 • hark (= 1. werktuig, 2. stijf, houterig persoon)

Twee woorden zijn homoniem als ze een gelijke vorm maar een duidelijk verschillende betekenis hebben. In strikte zin houdt homonymie in dat zowel de uitspraak als de spelling als de woordsoort gelijk is. Bij homonymie in ruimere zin is het voldoende dat de uitspraak en de spelling gelijk zijn; de woordsoort kan dan verschillen. Homonieme woorden worden als afzonderlijke woorden in de woordenboeken opgenomen.

 • pad (= smalle weg) - pad (= kikvorsachtig dier)
 • gerecht (= voedsel) - gerecht (= rechtbank)
 • arm (= lichaamsdeel, zelfstandig naamwoord) - arm (= niet rijk, bijvoeglijk naamwoord)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons