pre- / pré-* / prae-*

De correcte spelling van het voorvoegsel is pre-. De betekenis van pre- is 'voor'.

Het voorvoegsel pre- wordt vast aan het grondwoord geschreven. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na het voorvoegsel staan.

  • preadvies, preambule, prefabriceren, prefix, prehistorie, prenataal, preoccupatie, prevaleren

Als er klinkerbotsing is, komt er na pre- een koppelteken. Klinkerbotsing komt bij het voorvoegsel pre- voor in woorden met de lettercombinaties e+e en e+i.

  • pre-emeritaat, pre-existentie, pre-industrieel, pre-islamitisch

In ongelede woorden komt er bij klinkerbotsing een trema op de letter die op pre- volgt. Dat is het geval bij de woorden preëminent, preëminentie en preëmptief.

aaneenschrijven - klinkerbotsing (koppelteken of trema)

Taaladvies.net
Pré / prae / pre

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons