prestigieus: prestigieuze / prestigieuse*

De correcte spelling is prestigieuze. Verbogen vormen van bijvoeglijke naamwoorden van vreemde herkomst die eindigen op een lange klinker + s, worden geschreven zoals ze worden uitgesproken, met een [z].

Andere voorbeelden zijn ambitieus - ambitieuze, dubieus - dubieuze, malicieus - malicieuze, modieus - modieuze, nerveus - nerveuze, officieus - officieuze, religieus - religieuze, serieus - serieuze, tendentieus - tendentieuze, vicieus - vicieuze, precies - precieze.

Uitzonderingen op deze regel zijn diffuus - diffuse en exquis - exquise.

Taaladvies.net
Prestigieuse / prestigieuze, preciese / precieze

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons