privé / privésector

Voor het geheel van instellingen en bedrijven die niet vanuit de overheid maar vanuit privé-initiatief aangestuurd worden, kunnen in de standaardtaal verschillende benamingen gebruikt worden: particuliere sector, private sector, privésector, commerciële sector en bedrijfsleven. Privésector komt vaker in België dan in Nederland voor. Private sector en particuliere sector worden vaker in Nederland dan in België gebruikt. De privésector wordt in België soms ook afgekort tot de privé, vooral in spreektaal en informeel taalgebruik. De privé wordt niet tot de standaardtaal gerekend.

  • De tevredenheid van werknemers in de publieke sector wijkt af van die van werknemers in de privésector / private sector / particuliere sector. 
  • Een minderheid van de economen wordt ambtenaar of wetenschapper; de meerderheid kiest voor het bedrijfsleven / de commerciële sector.

Taaladvies.net
Privésector / private sector / particuliere sector / bedrijfsleven

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons