pro- (koppelteken)

Het voorvoegsel pro- wordt vast aan het grondwoord geschreven. Voor de leesbaarheid kan er een facultatief koppelteken na het voorvoegsel staan.

  • proabortus, proactief, prodemocratisch, prowesters

Als er klinkerbotsing is, is het koppelteken na pro- verplicht. Klinkerbotsing komt bij het voorvoegsel pro- voor in woorden met de lettercombinaties o+e, o+i, o+o en o+u.

  • pro-establishment, pro-islamitisch, pro-oorlog, pro-utilitaristisch

Het koppelteken na pro- is ook verplicht als het eropvolgende woorddeel met een hoofdletter begint of een initiaalwoord is.

  • pro-Amerikaans, pro-Obama
  • pro-sp.a, pro-CD&V

aaneenschrijven - klinkerbotsing (koppelteken of trema)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons