procent is / zijn

Een onderwerp dat een percentage (procent, percent of het procentteken %) bevat, wordt met een enkelvoudige persoonsvorm gecombineerd.

 • Zestig procent heeft deelgenomen aan de examens.
 • Twintig percent van zijn geldschuld is kwijtgescholden.
 • 5% van de werknemers is geregeld afwezig wegens ziekte.

Als er een van-bepaling met een meervoudig zelfstandig naamwoord na procent, percent of het procentteken % staat, is een meervoudige persoonsvorm ook mogelijk. Meestal wordt de enkelvoudige persoonsvorm gebruikt.

 • Vijf procent van de werknemers is (zijn) geregeld afwezig wegens ziekte.

Als de zin een naamwoordelijk gezegde bevat met een naamwoordelijk deel dat in het meervoud staat, zetten we de persoonsvorm ook in het meervoud. Bij een enkelvoudig naamwoordelijk deel hoort een enkelvoudige persoonsvorm.

 • Tachtig procent van de bezoekers zijn studenten.
 • Tachtig procent van de bezoekers is student.

Taaladvies.net
Procent (tien - werkt / werken in deeltijd)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons