publiek (afbreken)

Publiek wordt afgebroken als pu-bliek.

Op de grens van lettergrepen wordt zo afgebroken dat zo veel mogelijk medeklinkerletters naar de volgende regel gaan. In publiek kunnen alle medeklinkers naar de volgende regel, omdat de u die aan de afbreking voorafgaat, een lange klinker is. Die wordt in een open lettergreep correct uitgesproken: pu-bliek. Als de lettergreep vóór de afbreking een korte klinker bevat, mag de eindmedeklinker van die lettergreep niet naar de tweede regel gaan, dus niet ka-sten*, maar kas-ten.

Vergelijkbare voorbeelden zijn pro-gramma en so-praan.

woorden afbreken - regels

Taaladvies.net
Reglement (afbreking)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons