quagga

In Zuid-Afrika zijn wetenschappers erin geslaagd de uitgestorven quagga opnieuw tot leven te brengen. De quagga is een Zuid-Afrikaanse zebrasoort, die verwant is met de ezel. De kop van het dier is zwart-wit gestreept, het achterlijf is bruin. Het laatste exemplaar stierf in 1883. Door selectief te kweken hebben de wetenschappers een zebrasoort gecreëerd die erg op de oorspronkelijke quagga lijkt. Het woord quagga hebben we via het Afrikaans ontleend aan de taal van de Khoikhoi. Quácha is daarin een klanknabootsend woord voor zebra. Het woord geeft het geluid weer dat zebra's maken.

1 februari 2016

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons