re-integratie / reintegratie* / reïntegratie*

De correcte spelling is re-integratie. Afleidingen met het voorvoegsel re- worden aan elkaar geschreven, maar krijgen een koppelteken als er zich klinkerbotsing voordoet. Er is klinkerbotsing als twee klinkers ten onrechte als één lange klank of als een tweeklank uitgesproken kunnen worden. Bij re-integratie is er een opeenvolging van de klinkers e en i, die niet als de tweeklank ei uitgesproken mogen worden. Het woord is een afleiding omdat het te beschouwen is als een combinatie van 'opnieuw + integratie'. Vergelijkbare woorden zijn re-importeren, re-infectie, re-iteratie.

In sommige woorden die met re- beginnen, is geen afleiding meer te onderscheiden. Bij die woorden staat er bij klinkerbotsing geen koppelteken maar een trema. Dat is het geval bij de woorden reëel, reïficeren, reïmponeren, reïncarnatie, reïncarneren, reüsseren, reünie. We beschouwen die woorden als ongeleed omdat het tweede element niet zomaar los van re- gezien kan worden. Reëel bijvoorbeeld kan niet opgesplitst worden in de elementen re- en eel omdat eel niet als woord op zich bestaat. Bij een woord als reünie is nog wel het element unie te onderscheiden, maar reünie is niet zomaar te beschouwen als een combinatie van 'opnieuw + unie' omdat het geheel een specifieke betekenis heeft ('bijeenkomst van personen die vroeger een groep vormden').

aaneenschrijven - klinkerbotsing (koppelteken of trema)

Taaladvies.net
Gecontraïndiceerd / gecontra-indiceerd

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons