rechterlijk / rechtelijk / gerechtelijk / gerechterlijk*

Correcte woorden zijn – afhankelijk van de betekenis – gerechtelijk, rechterlijk en rechtelijk. Gerechterlijk* is niet correct.

Gerechtelijk betekent 'van het gerecht uitgaand, betrekking hebbende op of behorende tot het gerecht'.

  • het gerechtelijk wetboek, een gerechtelijk onderzoek, een gerechtelijk akkoord, de gerechtelijke politie

Rechterlijk betekent 'betrekking hebbende op de rechter of de rechtspleging'.

  • de rechterlijke macht, een rechterlijke organisatie, een rechterlijke dwaling

Rechtelijk betekent 'volgens het recht, betrekking hebbende op het recht'. Rechtelijk komt vooral voor in samenstellingen.

  • iets rechtelijk bezitten, geschillen van rechtelijke aard, strafrechtelijk, staatsrechtelijk, bestuursrechtelijk

Taaladvies.net
Gerechtelijk / rechtelijk / rechterlijk

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons