rechtstaat / rechtsstaat

Zowel rechtstaat als rechtsstaat is correct.

In samenstellingen waarvan het rechterdeel met een s begint, schrijven we een tussenletter -s- als er in vergelijkbare samenstellingen zonder s een tussenklank -s- te horen is. Samenstellingen met het zelfstandig naamwoord recht als eerste lid krijgen vrijwel altijd een tussenklank -s-, bijvoorbeeld rechtsbeginsel, rechtsbron, rechtscollege, rechtsfeit, rechtsgeleerdheid, rechtsgelijkheid. Maar er zijn ook samenstellingen zonder tussen-s, bijvoorbeeld rechtbank, rechthebbende, rechtmatig, rechtspraak, rechtvaardig. Daarom is zowel de spelling rechtsstaat als rechtstaat goed te verdedigen.

Vergelijkbare voorbeelden zijn rechtspraak / rechtsspraak, rechtstelsel / rechtsstelsel en rechtsysteem / rechtssysteem.

tussen-s (tussenklank, tussenletter -s-)

Taaladvies.net
Rechtstaat / rechtsstaat

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons