reden (betekenis, synoniem)

De betekenis van reden is 'dat wat de mens doet handelen of tot iets brengt' of 'dat waarmee iemand zijn daden of zijn overtuiging motiveert'. Synoniemen zijn: drijfveer, grond, beweegreden, beweeggrond, argument, motief. Een reden is iets subjectiefs, heeft te maken met de menselijke wil of een menselijke keuze.

 • Ze is plots vertrokken, zonder een reden op te geven.
 • Er zijn veel goede redenen om te stoppen met roken.
 • De school wil er graag zeker van zijn dat de leerling met reden afwezig is en niet spijbelt.
 • De verdediging voerde een aantal redenen aan om mevrouw De Mey als getuige te horen.

Reden heeft niet dezelfde betekenis als oorzaak: een oorzaak ligt buiten de menselijke wil, wordt beïnvloed door externe omstandigheden.

 • De precieze oorzaak van de massale bijensterfte is nog niet bekend.
 • Door een nog onbekende oorzaak had de trein vanmorgen vertraging.
 • Wat is de oorzaak van je migraine?

Reden mag niet verward worden met rede. De betekenis van rede is 'denkvermogen, oordeel', 'redelijkheid, billijkheid', 'het of iemands spreken' of 'toespraak, redevoering'.

 • De mens is een met rede begaafd wezen.
 • Een kind heeft nu eenmaal momenten waarop het niet voor rede vatbaar is.
 • Het stoort me dat je me constant in de rede valt.
 • In haar dankrede pleitte de laureate voor de verdediging van de kunst in moeilijke tijden.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons