reden / oorzaak

Een reden is iets subjectiefs, heeft te maken met de menselijke wil of een menselijke keuze.

  • Ze is plots vertrokken, zonder een reden op te geven.
  • Er zijn veel goede redenen om te stoppen met roken.

Een oorzaak ligt buiten de menselijke wil, wordt beïnvloed door externe omstandigheden.

  • De precieze oorzaak van de massale bijensterfte is nog niet bekend.
  • Door een nog onbekende oorzaak had de trein vanmorgen vertraging.

Taaladvies.net
Daarom / daardoor
Omdat / doordat

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons