refereren aan / refereren naar

Refereren aan is standaardtaal in het hele taalgebied. Synoniem van refereren aan is verwijzen naar.

  • In zijn nieuwjaarstoespraak refereert de koning aan de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Vooral in België wordt refereren regelmatig gecombineerd met het voorzetsel naar, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die de combinatie met naar afkeurt. Het is daarom niet duidelijk of refereren naar tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. 

Taaladvies.net
Refereren naar /aan

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons