reflecteren over / reflecteren op

In de betekenis 'bespiegelend nadenken' kan reflecteren zowel met over als met op gecombineerd worden.

  • Het is tijd om even stil te staan en te reflecteren over / op het voorbije jaar.
  • Tijdens de workshop zal worden gereflecteerd over / op persoonlijke ervaringen met leiderschap.
  • Als hulpverlener moet je durven reflecteren op / over je eigen gedrag.

Reflecteren in de betekenis 'schriftelijk reageren' wordt gecombineerd met op. In die betekenis wordt reflecteren voornamelijk in Nederland gebruikt.

  • Met deze brief reflecteer ik op uw vacaturebericht.

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons