respectief / respectievelijk

Respectief is een bijvoeglijk naamwoord met als betekenis 'voor ieder afzonderlijk, betrekking hebbend op elk van de afzonderlijke zaken of personen waarvan sprake is'. Het kan vaak gewoon worden weggelaten, zonder invloed op de betekenis van de zin.

 • Mijn dochters waren erg blij met hun (respectieve) cadeaus.

Respectievelijk kan als bijwoord en als bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden. Als bijwoord wordt respectievelijk gebruikt bij opsommingen, met als betekenis 'in de genoemde volgorde'. Het kan ook 'ieder van zijn kant, elk voor zich' betekenen.

 • Martje en Cella spelen respectievelijk piano en viool.
 • De functies die zij respectievelijk bekleden.

Respectievelijk wordt tegenwoordig ook als bijvoeglijk naamwoord gebruikt. Daar is geen bezwaar tegen. Het kan dan een buigings-e krijgen. Net als respectief kan het vaak gewoon worden weggelaten.

 • Mijn dochters waren erg blij met hun (respectievelijke) cadeaus.

Respectievelijk is een voegwoord als het de betekenis 'ofwel, dan wel' heeft.

 • Door de tijdelijke verlaging, respectievelijk schorsing van invoerrechten, werd buitenlands meel plots betaalbaar.

Taaladvies.net
Respectievelijke / respectieve

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons