reuzeleuk / reuzenleuk*

De correcte schrijfwijze is reuzeleuk, zonder tussen-n.

In samengestelde bijvoeglijke naamwoorden als reuzeleuk, reuzeblij en reuzegoed is reuze niet meer als een zelfstandig naamwoord te beschouwen, maar als een element met een louter versterkende betekenis ('heel erg'), dat hier de waarde van een bijwoord heeft. 

Vergelijkbare elementen zijn ape-, bere-, boorde-, pikke-, rete- en steke- in bijvoorbeeld apetrots, beregoed, boordevol, pikkedonker, retegoed en stekeblind. Ook bij zulke samengestelde bijvoeglijke naamwoorden schrijven we nooit een tussen-n.

tussen-n in samenstellingen (tussenklanken, tussenletters -e- en -en-)

Taaladvies.net
Reuzenkans / reuzekans

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons