Salduzwet

Sinds 1 januari 2012 is in België de Salduzwet van kracht. Die wet zegt dat iedere gearresteerde bij zijn eerste politieverhoor moet worden bijgestaan door een advocaat. De wet is genoemd naar Yusuf Salduz, een jonge Turk die in 2001 in Turkije een gevangenisstraf kreeg omdat hij aan een verboden betoging zou hebben deelgenomen en een spandoek zou hebben opgehangen. De jongen had een bekentenis afgelegd, maar beweerde achteraf dat die was afgedwongen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2008 dat Salduz' recht op verdediging geschonden werd, omdat zijn advocaat tijdens het verhoor niet aanwezig was.

16 januari 2012

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons