Sarah: Sarahs / Sarah's* boek

De correcte spelling is Sarahs boek, zonder apostrof.

Zoals bij andere woorden die op een medeklinkerteken eindigen, schrijven we ook bij woorden die op een h eindigen, de bezits-s in de regel aan het grondwoord vast. Andere voorbeelden zijn: Noahs vriendje, Roths boeken, Laibachs muziek.

Als het grondwoord in de uitspraak op een sisklank eindigt, staat er een apostrof maar valt de bezits-s weg. Dat geldt ook bij woorden die op een h eindigen. Bijvoorbeeld: Bush' presidentschap, Mulisch' boek, Vermeersch' visie.

Een apostrof vóór de bezits-s komt in het Nederlands alleen voor bij bezitsvormen die zonder apostrof verkeerd kunnen worden uitgesproken. Dat is het geval als het grondwoord eindigt op een lange klinker die met één teken wordt geschreven (a, e, i, o, u of y). Bijvoorbeeld: Sara's kindje, Noa's tante.


zelfstandige naamwoorden - spelling van bezitsvormen (bezits-s, apostrof, genitief)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons