schrijftaal / spreektaal

We gebruiken het onderscheid spreektaal / schrijftaal om naar stilistische variatie in het woordgebruik te verwijzen. Onder schrijftaal verstaan we woorden en woordcombinaties die vooral in geschreven taal voorkomen; met spreektaal duiden we woorden en woordcombinaties aan die typisch zijn voor gesproken taal. Het onderscheid tussen spreektaal en schrijftaal komt in grote mate overeen met het onderscheid tussen informeel en formeel taalgebruik.

Met de termen spreektaal / schrijftaal wordt soms ook het onderscheid gemaakt tussen gesproken en geschreven taal, los van de stilistische variatie. Spreektaal verwijst dan naar alle uitingen van gesproken taal, schrijftaal naar alle uitingen van geschreven taal.

Woordkeuze en stijl

 

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons