secondelang / secondenlang*

De correcte spelling is secondelang. Het linkerdeel van de samenstelling (seconde) heeft zowel een meervoud op -en als op -es: seconden en secondes. Er staat dan geen tussenletter -n- in de samenstelling.

Andere samenstellingen met seconde als eerste deel worden op dezelfde manier geschreven.

  • secondelijm, seconde-uurwerk, secondewijzer

Urenlang en minutenlang schrijven we wel met een tussenletter -n- omdat het linkerdeel van de samenstelling, namelijk uur en minuut, alleen een meervoud op -en heeft: uren en minuten.

tussen-n in samenstellingen (tussenklanken, tussenletters -e- en -en-)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons