sinds / sedert

De woorden sinds en sedert zijn synoniemen. Ze worden gebruikt om te verwijzen naar een tijdstip of een periode in het verleden. Als voorzetsel hebben ze de betekenis 'vanaf het genoemde tijdstip' en 'gedurende de genoemde periode'. Als voegwoord hebben ze de betekenis 'vanaf het tijdstip dat' en 'gedurende de periode dat'. Synoniemen van de voorzetsels sinds en sedert zijn: vanaf, per, met ingang van. Sedert is wat formeler dan sinds. In gesproken taal wordt meestal sinds gebruikt.

  • Sinds / sedert 1 maart heeft het bedrijf een nieuwe algemeen directeur.
  • Hij is sinds / sedert drie maanden algemeen directeur van dat bedrijf.
  • Sinds / sedert hij voor dat bedrijf werkt, moet hij vaak naar het buitenland.

Taaladvies.net
Sinds drie dagen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons