slagen / lukken

Correct zijn: iemand slaagt in iets en iets lukt (iemand). In iets lukken* is niet correct.

 • Ik ben erin geslaagd om alle doelstellingen te bereiken.
 • Hij slaagt er niet in om haar tot inkeer te brengen.
 • Het is (me) gelukt om alle doelstellingen te bereiken.
 • Het lukt (hem) niet om haar tot inkeer te brengen.

Naast iets lukt (zonder iemand erbij) is meestal ook iets slaagt mogelijk, zonder verschil in betekenis.

 • Zorg ervoor dat de onderneming lukt / slaagt.
 • De operatie is gelukt / geslaagd.

Taaladvies.net
Gelukken / slagen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons