solliciteren voor / solliciteren naar

Bij het werkwoord solliciteren is zowel het voorzetsel voor als naar correct in de betekenis 'zich kandidaat stellen voor een bepaalde functie': solliciteren naar een baan, solliciteren voor een baan.

 • Zij heeft naar een nieuwe baan gesolliciteerd.
 • Hij wilde graag voor die aantrekkelijke baan solliciteren.

In de betekenis 'zich op de hals halen, min of meer bewust aansturen op' is alleen het voorzetsel naar correct.

 • Zij solliciteerde naar haar ontslag.
 • Hij solliciteerde naar bitsige reacties.

Bij het werkwoord solliciteren zijn ook nog de voorzetsels op en bij mogelijk.

 • Hij solliciteerde op een advertentie van de Nederlandse overheid.
 • Zij solliciteerde bij Belgacom.

Taaladvies.net
Solliciteren voor / solliciteren naar

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons