aaneenschrijven

01. hoofdregels (los of aaneen, koppelteken of trema)

grote mensen, gevoelsmens, grotemensenpraat, menselijk

02. klinkerbotsing (koppelteken of trema)

auto-ongeluk, poëzie

03. samenkoppelingen (koppelteken)

kant-en-klaar, kant-en-klaarmaaltijd, stap-voor-stapaanpak

04. samenstellingen met gelijkwaardige delen (koppelteken)

zwart-wit, zwart-witfoto

05. combinaties met eigennamen

Beatlesfan, New Yorkreis, Costa Ricaans, West-Vlaanderen

06. namen van talen en dialecten

Oost-Vlaams, Standaardnederlands

07. getallen, telwoorden en breuken

tweeduizend achthonderdzestig, tweehonderddrieëntachtigste, drie vierde

08. combinaties met cijfers, letters en symbolen

100-jarig, T-shirt, €-teken

09. combinaties met initiaalwoorden, letterwoorden en verkortingen

pc-gebruik, aidspatiënt, infoavond

10. bijzondere voor- en nabepalingen

ex-roker, secretaris-generaal, regering-Michel

11. combinaties met voorzetsels en bijwoorden

erover springen, ervan uitgaan, boven op de kast

12. woordgroepen uit andere talen (behalve het Engels)

a capella, a-capellakoor

13. samentrekking (weglatingsstreepje)

eet- en drinkgedrag, grote en kleine zorgen

14. vervoegde vormen van samengestelde werkwoorden

terugvinden, vind terug, terugvind, teruggevonden

15. woordgroep of samenstelling?

witbrood of wit brood, pianospelen of piano spelen, zwaargebouwd of zwaar gebouwd, in bedrijf stellen en inbedrijfstelling, tenslotte of ten slotte

16. bijzondere combinaties

couscous, rimram, ja-stem, het-woord

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons